Členství v asociaci

Členem asociace se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby zabývající se péčí o dítě a mající zájem o nové formy zajišťující seskupení chův a jejich profesní zdokonalení.

Výhody členství

  • Asociace zastupuje zájmy chův, které pracují v soukromých domácnostech a prosazuje jejich zájmy při připomínkování zákonů a zákonných vyhlášek ve všech souvisejících oblastech oboru.
  • Členství v Asociaci Vám umožní vyjádřit svůj názor, který pak Asociace může prosazovat.
  • Asociace Vám umožní výměnu zkušeností v oboru a navazování partnerství.
  • Asociace zajišťuje pravidelný servis fundovaných informací a novinek z oboru.
  • Členství v Asociaci je dobrá forma propagace Vašich služeb v domácnosti nebo v dětských skupinách.
  • Člen Asociace má možnost zúčastnit se všech seminářů, kulatých stolů a konferencí, které Asociace pořádá.
  • Asociace nabízí profesionální zázemí a průběžně odborné poradenství v oboru.
  • Členský poplatek můžete uplatnit ve zdanitelných nákladech.

Dokumenty ke stažení