Barbora Černá

Předsedkyně asociace

Barbora Černá je zakladatelkou agentury Hospodyňky zabývající se péčí o dítě již od roku 2005. V letech 1996–1997 pracovala jako asistentka ředitelky v obecně prospěšné společnosti Gender Studies, v letech 1998–2005 pracovala jako samostatná účetní a od roku 2005 vede společnost Hospodyňky s.r.o.

Vystudovala střední průmyslovou školu sdělovací techniky obor obraz a zvuk – organizačně technologický. Narodila se v Praze 1977. Je vdaná a má jednoho syna.

Zajímavosti: Pracovala jako promítač/ka nových technologií v kině Ořechovka.

Mgr. Eva Kopečná

V oboru péče o děti pracuje od roku 1995, kdy založila společnost Domestica, která od doby svého založení až dosud zajišťuje hospodyně a chůvy do domácností. Je členka Sektorové rady Ostatní služby, kde se spolupodílela na tvorbě standardů profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní a Chůva pro dětské koutky. Od roku 2006 dosud pracuje jako odborná lektorka oboru Etika profese chůvy a Psychologie pro chůvy v odborných kurzech.  V roce 2012 založila společnost Institut vzdělávání pracujících v domácnosti s.r.o., která realizuje akreditované rekvalifikační kurzy pro chůvy. V období od roku 2008 do roku 2014 zorganizovala celkem 31 rekvalifikačních kurzů, které absolvovalo více než 500 osob. Od 6. 3. 2013 je autorizovaným zástupcem autorizované osoby Domestica pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky.

Vystudovala Filozofickou fakultu, obor Andragogika. Narodila se ve znamení býka v roce 1961. Je vdaná a má dvě děti.

Zajímavosti: Paní Eva si tyká s Jožo Rážem:-)

Gabriela Sontodinomo

Kontrolorka asociace

Gabriela je spolumajitelka společnosti 1. centrum služeb pro domácnost, která se zabývá zprostředkováním hospodyň a chův v Praze od roku 2002. Je členka pracovní skupiny, která vytváří standardy profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky.
V letech 1998–2007 pracovala jako manažér v mezinárodní firmě.
Vystudovala italské gymnázium. Narodila se v Praze 1977. Vychovává dva syny.

Zajímavosti: pracovala jako chůva v USA a dělala fotomodelku:)

Soňa Červenková Kuklová

Pokladnice asociace

Soňa vystudovala střední uměleckou školu, obor zlatní klenotník.
V roce 1999 pracovala jako chůva v Německu.
V letech 2000–2002 pracovala na státní památkovém ústavu pro střední Čechy, jako vedoucí rezervačního oddělení pro hrady a zámky.
Od 2002–2003 pracovala na vývoji rezervačního systému Coloseum ve firmě Perfect-system s.r.o.
Od roku 2008 pracuje v agentuře Hospodyňky jako koordinátorka a asistentka účetní. Narodila se v Praze 1979 a vychovává dvě dcery.

Zajímavosti: Studovala na institutu aromaterapie, kde hlavním zájmem byla psychoterapie.