Integrace dítěte – přednáška

Posted by on Říj 15, 2018

Milé chůvy,

dovolte mi, abychom Vás pozvaly na přednášku

Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v MŠ/dětské skupině

která se bude konat 24. října 2018 – středa od 9,00 – 15,00 hodin v prostorách Institutu vzdělávání pracujících v domácnosti, Lidická 7, Praha 5.

Cílem semináře je poskytnout důležité informace týkající se specifického chování dětí předškolního věku a jejich možnosti integrace v mateřské škole či dětské skupině. Přineseme vám náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň získáte návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

Tento seminář svým obsahem významně napomáhá osobám, které s dětmi pracují, vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.

Přednášku povede Mgr. Jana Kurfürstová – absolventka Pedagogické fakulty obor učitelství a speciální pedagogika. Autorizovaný zástupce pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva. Dlouhé roky pracuje s autistickými dětmi a provádí odborné poradenství pro rodinu. Pracovala jako učitelka ve třídách pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením. V IVPD učí od ledna 2014 v rekvalifikačních kurzech pro chůvy pedagogiku.

Cena 980 Kč, pro členky Asociace chův zdarma

Po absolvování semináře obdržíte certifikát.