Specifické poruchy u dětí v dětském kolektivu

Posted by on Bře 15, 2018

Milé chůvy,dovolujeme si vás pozvat na přednášku :

  1. března 2018 – úterý – 9,00 – 15,00 hodin

Specifické poruchy u dětí v dětském kolektivu

aneb co s dítětem s poruchou chování, ADHD, autismem…

 

Tendence narušovat pravidla neadekvátním způsobem – opakující se agresivní a vzdorovité chování, které překračuje běžné „zlobení“ pro daný věk. V semináři se dozvíte, jak situaci pojmenovat a řešit. Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, kteří mají diagnostikovanou poruchu pozornosti. Upozorníme na tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň všem účastníkům semináře poskytneme návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

Přednášku povede Mgr. Jana Kurfürstová – absolventka Pedagogické fakulty obor učitelství a speciální pedagogika. Autorizovaný zástupce pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva. Dlouhé roky pracuje s autistickými dětmi a provádí odborné poradenství pro rodinu. Pracovala jako učitelka ve třídách pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením. V IVPD učí od ledna 2014 v rekvalifikačních kurzech pro chůvy pedagogiku.

Cena 980 Kč

Pro členky Asociace zdarma !

Po absolvování semináře obdržíte certifikát.