Česká asociace chův z. s. vznikla na základě potřeby sdružit organizace a jednotlivce zabývající se péčí o dítě.

Jejím cílem je podpořit tyto subjekty v jejich snaze provozovat služby spojené s péčí o dítě a to těmito aktivitami:

  • poskytování poradenství, metodické pomoci a podpory subjektů zabývajících se péčí o dítě
  • poskytování pomoci při kontaktu a jednání s orgány veřejné moci osobám zabývajícím se péčí o dítě
  • provádět osvětovou činnost s tematikou péče o dítě
  • publikování elektronických a tištěných materiálů s touto tematikou
  • účast na jednáních s orgány veřejné moci v záležitostech týkajících se legislativní úpravy péče o dítě
  • provozováním internetových stránek jako informačního a komunikačního média v oblasti tematiky péče o dítě
  • podpora subjektů zabývajících péčí o dítě
  • plánované navazování kontaktů – síť vlastníků agentur, které se zabývají péčí o dítě a hlídáním dětí, a jejich zaměstnanců, profesionálních chův, pedagogů a poskytovatelů služeb v tomto oboru
  • pořádání vzdělávacích akcí formou přednášek, seminářů a workshopů s tématikou péče o dítě
  • pořádání mimořádných akcí pro děti a rodiče (příměstská školka, slavnosti apod.)

Asociace byla zaregistrována Obchodním soudem jako zájmový spolek (dále jen z. s.) dne 5. ledna 2015.


Dokumenty ke stažení